Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Dereniowej 52/54.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: e-mail: odo@kcpu.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://kcpu.gov.pl/polityka-prywatnosci/